Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens

Topgain kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Topgain, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Topgain verstrekt. Topgain kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Gebruik gegevens

Topgain verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt bent of dat wenst. Daarnaast kan Topgain uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Bewaren gegevens

Topgain bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Topgain verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websitebezoek

Op de website van Topgain worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

 

Google analytics

Topgain maakt geen gebruik van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info.topgain@gmail.com. Topgain zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Topgain neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Topgain verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Topgain op via info.topgain@gmail.com.

www.topgain.nl is een website van Topgain total office professionals.

 

Topgain is als volgt te bereiken:

 

post- en vestigingsadres

Kruitmolen 44  |  1601MC  |  Enkhuizen

 

inschrijvingsnr Kamer van Koophandel

60488905

 

telefoon

0228 – 52 77 31

 

e-mailadres

info.topgain@gmail.com